Kreativita je dětská přirozenost

„Ukaž, co dokážeš“ – olympiáda rozvíjející prezentační dovednosti dětí ZŠ

Co je cílem projektu "ukaž, co dokážeš"

Děti na prvním stupni základních škol mají méně příležitostí účastnit se tematických olympiád, než ty na druhém stupni. Navíc oborové olympiády sledují spíše znalosti dětí a nezabývají se kreativitou a prezentačními dovednostmi žáků. Většinou jsou jen úzce zaměřené a dětem nedávají prostor samostatně se projevit a zkoumat věci, které je opravdu zajímají. Proto vznikla myšlenka projektu „Ukaž, co dokážeš“. V rámci projektu se budou děti učit pracovat s informacemi – vyhledávat správné zdroje a následně je tvůrčím způsobem zpracovávat, pracovat v týmu, trénovat vyjadřovací schopnosti, sebeprosazování a odbourávání trémy při prezentacích projektů. Chceme je naučit schopnostem, které budou potřebovat na vyšších stupních vzdělání, ale i v pracovním životě. Je to určitá reakce na dnešní stav ve školství, kdy se děti učí věci převážně nazpaměť.  Mají tak rozsáhlé znalosti, ale nedokáží je dát do logických souvislostí a uplatnit je v praxi.  

sponzoři projektu

Organizátoři projektu

Jak připravit krátké video k projektu

Ivana Blažková, MBA
+420 737 214 875
ivana.blazkova@thinkcreative.cz

Mgr. Milena Kostečková
+420 774 374 433
milena.kosteckova@thinkcreative.cz

Pro více informací o projektu nás neváhejte kontaktovat